Bằng thạc sĩ quốc tế đạt chuẩn nhất đã có mặt tại TPHCM