Điểm sàn xét tuyển của Trường ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Hoa