Tuyển sinh 2018: Thí sinh tham dự kỳ thi THPT tại HCM thi tại địa điểm nào?