Vì sao học thạc sĩ kinh tế trở thành xu hướng của giới trẻ hiện nay?